Катедра "Машиностроене и уредостроене"

длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител
Секретар
Ирена Спасова
659 586
kat_mu@tu-plovdiv.bg
4421
Преподавател
доц. д-р Валентин Бачев
659 661
bachev@tu-plovdiv.bg
3218
Преподавател
доц. д-р Димитър Петров
659 517
dimgog@tu-plovdiv.bg
4109
Преподавател
доц. д-р Иван Шопов
659 659
3214
Преподавател
доц. д-р Милчо Ташев
659 662
3220
Преподавател
доц. д-р Павлинка Кацарова
659 636
3112
Преподавател
гл.ас. д-р Асен Вергов
659 661
3218
Преподавател
гл.ас. д-р Димитър Димитров
659 517
ddimitrov_tu@tu-plovdiv.bg
4109
Преподавател
гл.ас. д-р Петър Шиндов
659 735
1105
Специалист
инж. Асен Асенов
659 658
asenov_asn@tu-plovdiv.bg
3212
Специалист
инж. Георги Атанасов
659 590
4403
Специалист
инж. Димитър Георгиев
659 590
dimitar.georgiev@tu-plovdiv.bg
4403
Специалист
инж. Здравко Витларов
659 660
z_vitlarov@tu-plovdiv.bg
3216
Специалист
инж. Мария Самарджиева
659 658
3212
Технолог
инж. Бано Стефанов
659 655
3211А